Belépés

0 tétel

» Részletes keresés a boltokban
Help!
Hírlevelet kérek!
Ajánlatot kérek!
Képeslapot küldök!
Hírek
Hirdetések
Webshop
Időjárás
Időjárás előrejelzés
2011-05-01

* Merjünk webáruházban vásárolni!

Forrás: EKK

Az internet manapság egyre kevesebb fogyasztó számára rejtélyes, ismeretlen terület. Sokunk már nap mint nap él az új kommunikációs közeg nyújtotta lehetőségekkel, igénybe vesszük a különböző, elektronikus úton nyújtott  szolgáltatásokat: intézzük levelezésünket, böngésszük a szórakoztató és  kulturális tartalmakat.

Az új technológiák előnyeit kihasználva világszerte egyre többen vásárolnak otthonról, „karosszékükben ülve”. Hazánkban a fogyasztók és a kereskedők között megvalósuló, ún. fogyasztói (B2C – business to consumer) elektronikus kereskedelem azonban – a jogi keretek megteremtése ellenére – még mindig gyerekcipőben jár. Ennek számos okát tárták fel a kutatások, annyi azonban bizonyos: attól félünk igazán, amit még nem ismerünk kellőképpen! E tájékoztató célja az, hogy az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban fennálló információhiányt pótolja – a fogyasztói bizalom erősítése érdekében.

Bár az „elektronikus kereskedelem” nem korlátozódik az interneten létrejövő ügyletekre, hiszen a fogalom jellegénél fogva minden elektronikus úton megvalósuló kereskedelmi tranzakciót magában foglal (pl. a mobil telefon útján megvalósuló m-commerce is e körbe sorolható), a tájékoztató a leggyakoribb infokommunikációs közvetítő eszközre, az internetre koncentrál. E tájékoztató nem szól a vállalkozások között megvalósuló (B2B – business to business) elektronikus kereskedelemről, tehát kizárólag a fogyasztói elektronikus kereskedelem képezi vizsgálatának tárgyát.

Az internetes vásárlási tanácsadónkban részletesen bemutatjuk a következőket:

 • milyen termékeket, szolgáltatásokat vásárolhat az interneten;
 • mire célszerű figyelni az internetes vásárlás megkezdése előtt;
 • az elektronikus vásárlás folyamata;
 • jogorvoslati lehetőségek.


A tájékoztató nyomtatható formában letölthető a Dokumentumok menüpontból is.

Módosítva: 2009. április 08.

Forrás: EKK

Mit vásárolhat az Interneten?

 • Elektronikus banki szolgáltatások

  Egyikünknek sem kedvenc elfoglaltsága az, hogy pénzügyeit egy bankfiókban vagy postán sorban állva intézze. Az internet napjainkban már lehetőséget ad arra, hogy – választott bankunknál a megfelelő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötését   Részletek»

 • Tőzsde és biztosítás

    Részletek»

 • Jegyfoglalás, jegyvásárlás

  Repülőjegy és szállásfoglalás Korábban utazásaink szervezése utazási iroda bevonása nélkül rendkívül bonyodalmas volt. Ma már mind az utazást, mind a szállást megszervezhetjük egyénileg– az interneten keresztül. A légitársaságok legnagyobb része biztosítja   Részletek»

 • Étel, ital, műszaki cikk

  Étel, ital A legtöbben talán pizzarendeléssel kóstolnak bele az elektronikus kereskedelembe. Különösen azok a portálok érdekesek, amelyek településenként, a fővárosban kerületenként rendszerezik az elérhető ételfutárokat. Gyorsan rátalálhatunk a mindenkori   Részletek»

Internetes vásárlás előtt

 • Tippek, trükkök – mielőtt még vásárolni kezdenénk!

  Akárcsak a hagyományos, „offline” vásárlás esetében, a digitális világban is érdemes körültekintően tájékozódni bizonyos kérdésekben, mielőtt az ember nekilát a pénze elköltéséhez. A következő oldalakon néhány olyan hasznos tanácsot olvashat, amelyek hozzásegíthetik   Részletek»

 • Vásároljunk biztonságos weboldalon!

  A biztonságos weboldalakkal szemben elvárt, de önmagában nem elégséges követelmény, hogy az adatok titkosítva közlekedjenek az Ön és a kereskedő számítógépe között. A titkosítás megóvja az adatokat attól, hogy azokat illetéktelen személyek „útközben” megszerezzék.   Részletek»

 • Nézzünk utána a kereskedőnek!

  Számos elektronikus kereskedelmi szolgáltató hagyományos módon is kereskedik, nyújt szolgáltatást évek, évtizedek óta. Ha a céget becsületes kereskedőként ismerte meg, nagy valószínűséggel online szolgáltatásában sem fog csalódni. Ilyen esetben ugyanis a   Részletek»

 • Használja természetes intuícióját!

  Gyakran már a honlap megjelenése, az esetleges helyesírási hibák, a weboldal frissítésének dátuma (frissítetlenség) figyelmeztethet bennünket, hogy kerüljük az adott szolgáltatót. Vizsgáljuk meg az alábbi dolgokat, mielőtt vásárlásba kezdenénk: Szokatlanul   Részletek»

Az elektronikus vásárlás folyamata

 • Adatvédelmi nyilatkozat, hivatkozás jogszabályokra, szabályzatokra

  A következőkben a fogyasztó „szemüvegével” lépésről lépésre áttekintjük az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének – jogszabályok által rendezett – menetét, kezdve a regisztrációtól, a szerződés megkötésén és a fizetésen át a lehetséges jogorvoslati lehetőségekig.   Részletek»

 • A fogyasztók személyes adatai kezelésének szabályai

  Az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető rendelkezéseket az alábbi jogszabályok állapítják meg: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban: Avtv.)2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi   Részletek»

 • Miről kell tájékoztatnia a kereskedőnek a fogyasztókat?

  A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a szolgáltató tájékoztatási kötelezettsége a következőkre terjed ki: az értékesítő cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott   Részletek»

 • Mennyit fizetünk valójában?

  Nagyon fontos, hogy ne csupán a megvásárolni kívánt termék, igénybe venni szándékozott szolgáltatás ellenértékével, hanem a vásárláshoz kapcsolódó valamennyi költséggel tisztában legyünk már a szerződés megkötését megelőzően. Elsősorban azt kell ellenőrizzük,   Részletek»

 • Hogyan kötünk szerződést elektronikusan?

  Tájékozódás Az a néhány soros szerződés, amellyel online szerződéskötés során találkozunk, korántsem tartalmaz minden részletkérdést. A kereskedők a szerződés tartalmi részleteit az „általános szerződési feltételekben” vagy az „üzletszabályzatban” rendezik.   Részletek»

 • Fizetés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokért

  Utánvétel Elektronikus kereskedelem ide vagy oda, maga a fizetés a hazai elektronikus kereskedelemben még viszonylag ritkán történik elektronikus úton. A fizetés leggyakoribb módja továbbra is az utánvétel. A postai utánvétel szolgáltatás igénybevétele esetén   Részletek»

 • Ha meggondoltuk magunkat – az elállási jog

  Az elektronikus kereskedelem egyik legfontosabb fogyasztókat védő intézménye az elállási jog. Legyen bármilyen profi egy webáruház, szolgáltasson bármennyi információt a megvásárolható árukról, szolgáltatásokról, a szerződéskötés mégis távollevők között történik. Nem vagyunk fizikailag ott az áruházban, nem tapogathatjuk, vizsgálhatjuk meg az árukat saját kezünkkel és szemünkkel. Ezért ha nem úgy működik a megvásárolt árucikk, ahogyan szeretnénk, vagy egyszerűen rájövünk, hogy nincs is szükségünk rá, elállhatunk a szerződéstől. Visszaküldhetjük az árut, lemondhatjuk a megrendelt szolgáltatást, és visszakapjuk a pénzünket!   Részletek»

A kéretlen elektronikus hirdetésről

A kéretlen elektronikus hirdetésről

Röviden érintenünk kell az ún. spam-ek kérdését is, hiszen az e-boltokban történő, körültekintés nélküli vásárlás könnyen vezethet kéretlen reklámlevelek özönéhez. (Maga a „spam” elnevezés egy népszerű brit komikuscsoporttól származtatható. Egyik jelenetükben a „spam”, mint valamilyen vagdalt hús-féleség az igazából „semmire sem jó” dolog szinonimájaként jelenik meg.)


Törvény mondja ki, hogy „elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés.” Egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatók sajnos nem tartják be ezt a rendelkezést, a fogyasztóknak hozzájárulása nélkül küldenek valamely vállalkozást, termékeket, szolgáltatásokat népszerűsítő elektronikus leveleket.


Az is gyakori eset, hogy a szolgáltató látszólag megfelel a törvény előírásainak, mert a szerződés tartalmazza a hozzájárulás-kérést oly módon, hogy a kérdés melletti négyzet („checkbox”) már eleve tartalmazza a hozzájárulást jelentő x-et. Ezen eset jogszerűsége vitatható, a szolgáltatónak ugyanis figyelembe kell vennie azt a törvényi rendelkezést is, amely szerint „hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely lehetővé teszi a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személy azonosítását, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.” Végső soron minden eset más, és az eljáró hatóság egyedi mérlegelése szükséges a jogszerű vagy éppen jogsértő magatartás megállapításához.


Az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos törvényi rendelkezések megsértése esetén – a fogyasztói bejelentések nyomán – a Nemzeti Hírközlési Hatóság közigazgatási hatósági eljárást folytat le, az eljárás eredményétől és az eset konkrét körülményeitől függően a jogsértő szolgáltató különféle jogkövetkezményekkel sújtható. A kérdéssel kapcsolatban ajánljuk a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapjának áttekintését (www.nhh.hu), amely naprakész információkkal és kiterjedt linkgyűjteménnyel szolgál a spamekkel kapcsolatban:

Módosítva: 2009. április 21.

Forrás: EKK

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőségek

Ha fogyasztóként elektronikus kereskedelmi szolgáltatást veszünk igénybe, ugyanúgy nem vagyunk védtelenek, mint amikor hagyományos boltokban vásárolunk. Ismerjük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak azokkal az e-boltokkal szemben, amelyek jogszabályba ütköző módon üzemelnek, vagy szerződést sértenek!

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF)

Az FVF, illetve a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek hivatalból is folyamatosan vizsgálják az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos jogsértéseket. Évente összeállított vizsgálati programjukban azok a feladatok szerepelnek, amelyek elsőbbséget élveznek az adott időszakban. 2006-ban a vizsgálati program része az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése is, különös tekintettel a tájékoztatási kötelezettség teljesítésére.

Természetesen az FVF munkatársai a fogyasztóktól érkezett panaszokat, bejelentéseket is kivizsgálják, és eljárnak a szolgáltatókkal szemben. Forduljon az FVF-hez, ha azt tapasztalja, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltató nem tájékoztatja megfelelően, nem teszi közzé a törvény által kötelezően előírt adatokat!

Az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályainak megsértése esetén ugyancsak az FVF jogosult eljárni, amely szakhatóságként bevonja eljárásába a Nemzeti Hírközlési Hatóságot. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez lehet fordulni abban az esetben is, ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást is nyújtó közüzemi, pénzügyi és nyugdíjpénztári, valamint a biztosítási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet nem működtet a fogyasztói bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatására elektronikus úton is ügyfélszolgálatot. Ha ezek a szolgáltatók szolgáltatásaikat kizárólag elektronikus úton nyújtják, és azok a szolgáltatók, amelyek kizárólag információs társadalommal összefüggő szolgáltatási tevékenységet végeznek, jogosultak az ügyfélszolgálatot kizárólag elektronikus úton biztosítani. E szolgáltatók üzemzavar esetén azonban kötelesek telefonos ügyfélszolgálatot működtetni. A kizárólag elektronikus úton biztosított ügyfélszolgálat a panasz elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát az ügyfélnek elektronikus úton haladéktalanul megküldeni.

Az FVF eljárására a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.), valamint a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) szabályai irányadók. Az elektronikus hirdetéssel összefüggő gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések megtartását szintén a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, illetve a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek ellenőrzik, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény szerinti eljárásban.

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Az NHH kizárólag az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos olyan ügyekben jár el, amelyek az Ektv. vonatkozó rendelkezéseinek megsértésével vannak összefüggésben. Erről bővebben fentebb, a kéretlen elektronikus hirdetésekről („spam”-ekről) szóló részben már szóltunk .

Bízunk benne, hogy e tájékoztatóval sikerül hozzájárulnunk az elektronikus kereskedelem világával kapcsolatos ismeretei bővítéséhez, és a jövőben bizalommal, de kellő körültekintéssel élni fog az „online” szolgáltatások nyújtotta kimeríthetetlen lehetőségekkel.

Módosítva: 2009. április 21.

Forrás: EKK

Hírarchívum - Többi hírünk

Vissza
Új termékek

Továbbiak >>

Új szolgáltatások

Továbbiak >>

Új forgalmazók

Egyszerű lista >>

Részletes lista >>

Új gyártók

Egyszerű lista >>

Részletes lista >>

Új szolgáltatók

Egyszerű lista >>

Részletes lista >>

Új márkák
EWS

Továbbiak >>

Népszerű termékek

Továbbiak >>

Hirdetések